We are approaching the WTCOC 2023!

Once again, we address the entire international Carcassonne community to let you know that we will soon have a new edition of the  World Team Carcassonne Online Championship (WTCOC).

This fourth edition will open the registration period on March 13th and close on April 7th; in order to proceed later to the start of the championship, which will be the week of April 10th.

As of today, and until the registration period opens, we ask the representatives of all the teams to send us an email to carcassonnecat@gmail.com to request permission to formalize their registration once the registration period opens. In this way we will avoid duplicate teams, and we will continue to trust all the people who, until now, have been linked to the different Carcassonne projects that exist throughout the world.

After taking stock of the previous World Cup, we want to try to make the championship evolve in the most beneficial and agile way for all participants. Therefore, we have decided to incorporate the following novelties:

First of all, we will have an automated system that will make all the management and inquiries much faster before and during the competition. The application, created by Dani Garcia, a member of Carcassonne.cat, will allow the captains to play an important role in the correct development of the entire competition process. We believe that the involvement and commitment of the captains will be beneficial for the smooth functioning of everything.

In this sense, registration this year will be done with a new application and will be much simpler and faster than last year, similar to the first two editions of the tournament. So, it will no longer be necessary to carry out the entire identity verification process that was carried out last year, since once the community has been heard and the human and technical resources required have been assessed, we believe that the best for everyone is back to the usual format.

In terms of the operation of the WTCOC itself, the most notable change is that we will return to the time format established by the BGA for a normal match, mainly for two reasons: on the one hand, to prevent duels from being excessively long, as it happened last year on a few occasions; on the other hand, make the players themselves accomplices and responsible for the proper development of the format and schedule of each duel. In this way, we will avoid the setbacks that sometimes arise when creating them automatically with applications programmed outside the BGA.

We trust that all captains and team members will register and participate in the championship with maximum sportsmanship.

As extra content, we offer you a small interview that we have done in Meeple Podcast about this new edition of the WTCOC.

There is one version in English and one in Spanish.

https://elcarterodecarcassonne.com/91-t3-the-wtcoc-2023-is-coming-english

https://elcarterodecarcassonne.com/91-t3-se-acerca-el-wtcoc-2023-spanish

Un any més en adrecem a tota la comunitat internacional de Carcassonne per fer-vos saber que ben aviat tindrem amb nosaltres una nova edició del WTCOC.

Així, en aquesta quarta edició del campionat mundial de seleccions de Carcassonne, obrirem el període d’inscripcions a partir del pròxim 13 de març. Posteriorment, l’inici del campionat serà la setmana del 10 d’abril.

A partir d’avui mateix, i fins que s’obri el període d’inscripcions, demanem als representants de totes les seleccions que ens facin arribar un email a carcassonnecat@gmail.com per sol·licitar el permís per formalitzar la seva inscripció un cop s’obri el termini per fer-la. D’aquesta manera, evitarem duplicitats i continuarem confiant en tota la gent que fins ara ha estat vinculada als diferents projectes de Carcassonne arreu del món.

Després de fer balanç del mundial anterior, volem intentar que el campionat evolucioni de la manera més beneficiosa i àgil per a tots els participants. Així, doncs, hem decidit incorporar les novetats següents:

En primer lloc, tindrem un sistema automatitzat que agilitzarà molt més totes les gestions i consultes abans i durant la competició. L’aplicació, creada per Dani Garcia, membre de Carcassonne.cat, farà que els capitans tinguin un rol important en el correcte desenvolupament de tot el procés de la competició. Creiem que aquest vincle i compromís per part del líder de cada selecció serà beneficiós per al bon funcionament de tot plegat.

En aquest sentit, el registre enguany es farà amb la nova aplicació i serà molt més senzill i ràpid que el de l’any passat, similar al de les dues primeres edicions del torneig. Així doncs, ja no caldrà dur a terme tot el procés de verificació d’identitat que es va fer l’any passat, ja que un cop escoltada la comunitat i valorats els recursos humans i tècnics que es requerien, creiem que el millor per a tothom és tornar al format de sempre.

Pel que fa al funcionament del WTCOC en si, la novetat més destacada és que tornarem al format de temps establert per la BGA per a una partida normal, principalment per dos motius: d’una banda, evitar que els duels siguin excessivament llargs, com va passar l’any passat en algunes ocasions; de l’altra, fer que els mateixos jugadors siguin còmplices i responsables del bon desenvolupament del format i de l’horari de cada duel. D’aquesta manera, evitarem els contratemps que de vegades es generen en crear-los de manera automàtica amb aplicacions programades fora de la BGA.

Confiem que tots els capitans i membres dels equips s’inscriguin i participin al campionat amb la màxima esportivitat.

De moment això és tot, molt aviat us continuarem oferint continguts relacionats amb el WTCOC.

Feu un comentari