With 5 new countries registered we equal the number of registered teams we achieved last year. This may still increase in the coming days, as there are still teams that are finishing their qualifiers.

The first new entrant we present to you today is Hong Kong. The team led by LSC has advised a team of 9 members who will surely give their all to achieve the best possible result. From Carcassonne.cat we are aware of the effort involved in creating this selection and we value it.

Another debutant team will be Guatemala. Edgar Botello J and his teammates show up at the WTCOC, we’ve been told, eager to learn from the best players in the world and have a great time. We hope so.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Guatemala.png

Taiwan for its part is back with a very solid team. Names like imlisatzeng, HotlyHotly, SteveChangTW i juicyray, guarantee competitiveness and hope to surpass its 16th position last year.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és TAIWAN.png

Another team known to all is Italy. The team led by GiulioTM is full of players who by level of play and Elo achieved ensure that no confrontation against the transalpine team will be easy.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Italia.png

We end today’s presentation with the recent champions of the Copa America: Mexico. ComplixVandh and his team arrive at the WTCOC with great force after this victory and with the self-exigency of having made some final qualifiers after the American championship.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Mexico.png

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és carcassonnecat-meeple-1.png

Amb 5 nous països inscrits igualem la xifra d’equips inscrits que vam aconseguir l’any passat. Aquesta encara pot augmentar en els dies vinents, ja que encara hi ha equips que estan acabant els seus classificatoris.

El primer nou inscrit que us presentem avui és Hong Kong. L’equip liderat per LSC ha aconseguit un equip de 9 membres que de ben segur ho donaran tot per assolir el millor resultat possible. Des de Carcassonne.cat som coneixedors de l’esforç que ha comportat aconseguir crear aquesta selecció i ho valorem molt.

Un altre equip debutant serà el de Guatemala. Edgar Botello J i els seus companys es presenten al WTCOC, segons ens han dit, amb moltes ganes d’aprendre dels millors jugadors del món i passar una molt bona estona. Esperem que així sigui.

Taiwan de la seva banda tornar a presentar-se amb un equip molt sòlid. Noms com imlisatzeng, HotlyHotly, SteveChangTW i juicyray, garanteixen competitivitat a un bloc que espera superar la seva 16a posició de l’any passat.

Un altre equip conegut per tots és Itàlia. El combinat encapcelat per GiulioTM està ple de jugadors que per nivell de joc i Elo assolit asseguren que cap enfrontament contra l’equip transalpí serà fàcil.

Acabem la presentació d’avui amb els recents campions de la Copa Amèrica de Carcassonne: Mèxico. ComplixVandh i els seus arriben al WTCOC amb molta força després d’aquest triomf i amb l’autoexigència d’haver fet uns classificatoris finals un cop acabat el campionat americà.