II Campionat de Carcassonne per Parelles al festival Dau de Barcelona

Dissabte 18 de novembre celebrarem una nova edició del nostre popular campionat per parelles de Carcassonne. Un format que vam estrenar a la fira JugarXJugar de Granollers i que per segon any també portarem a Barcelona de la mà del festival DAU; mantenint la nova variant del campionat amb la Sagrada Família que tant va agradar l’any passat.

Per aquelles persones que aquest nou format us és desconegut, només dir-vos que és molt i molt fàcil de jugar i que amb l’afegit de la Sagrada Família serà encara més divertit.

Així, a partir d’avui, obrim les inscripcions per participar en aquest esdeveniment, en què comptarem un cop més amb el suport de Devir.

El campionat començarà a les 16:30, a la tercera planta de la Fabra i Coats, tot i que la convocatòria pels participants és a les 16:00.

Inscripcions en aquest formulari

Tot seguit us adjuntem les normes:

1. El torneig es regirà per les normes bàsiques del joc Carcassonne, tant pel que fa
a regles com de punts, amb les tres úniques excepcions dels punts 5, 7 i 8.

2. Es formaran equips per parelles, que jugaran junts totes les partides que hagin de
jugar al torneig.

3. Les partides hauran de ser de 4 jugadors exactes per taula, 2 equips col·locats de
manera alternada al voltant de la taula, quedant els jugadors de cada equip una al
davant de l’altre.

4. Està totalment prohibida qualsevol comunicació entre les parelles del mateix equip,
sigui verbal o de gestos, que pugui alterar el desenvolupament normal de la partida.

5. Qui sigui el jugador/a inicial haurà de jugar la lloseta inicial i podrá col·locar Meeple
de manera habitual.

6. Els jugadors jugaran i sumaran punts amb els seus propis Meeples, com en una
partida normal.

7. Cada equip comptabilitzarà com la seva puntuació final, la puntuació més baixa dels
2 jugadors de l’equip. En cas d’empat entre els dos equips, es comptabilitzarà la
puntuació més alta dels 2 equips per desempatar. En l’estrany cas que hi hagi múltiple
empat. Qui digui “Trinco, Trinco” abans, serà el guanyador.

8. El joc utilitzat és el bàsic de 72 llosetes canviant la lloseta de ciutat central per la de
la mini expansió “La Sagrada Família”. Quan apareix al joc, s’ha de jugar de manera
normal situant-la on el jugador vulgui. A partir d’aquest moment, la ciutat ampliada amb
la lloseta de la Sagrada Família no es podrà tancar durant tota la partida, però sí
que es podrà anar ampliant amb més llosetes de ciutat mentre mai tanquin la ciutat
amb la Sagrada Família.

A. Excepció 1: En el cas que la col·locació de la lloseta de la
Sagrada Família provoqui el tancament d’una ciutat, aquesta ciutat comptarà 0
punts i els meeples tornaran als jugadors corresponents.

B. Excepció 2: En el cas que la lloseta de la Sagrada Família no es pugui
col·locar en cap lloc del tauler vàlidament, aquesta lloseta es torna a la capsa ino entrarà de nou en joc durant aquesta partida. El jugador en torn roba una
altra lloseta de la pila per tal d’executar el seu torn normalment.

Al final de la partida, la ciutat amb la lloseta de la Sagrada Família comptarà com a ciutat incompleta seguint les normes habituals de puntuació. Si qualsevol altra lloseta
agafada durant la partida només es pot col·locar a la ciutat amb la lloseta de la Sagrada Família tancant-la, aquesta lloseta es retira de la partida i el jugador en torn
roba una altra lloseta per tal d’executar el seu torn normalment.