World Team Carcassonne Online Championship

Català

Durant les darreres setmanes diferents jugadors catalans han tingut la possibilitat de jugar online contra un equip dels millors jugadors japonesos de Carcassonne. L’experiència ha estat tan enriquidora que des de Carcassonne.cat s’ha pensat a fomentar aquest tipus d’enfrontaments que va començar a fer el combinat japonès fa alguns mesos.

I quina millor manera de fer-ho que en format mundial i de manera online, donat l’actual context generat pel Covid 19. Així, tot i que s’ha cancel·lat el mundial individual que se celebra cada any a Essen, ens trobem en un bon moment per posar en marxa una nova modalitat de joc que un futur pot esdevenir una cita també clàssica i oficial, el World Team Carcassonne Online Championship.

En aquesta primera edició del World Team Carcassonne Online Championship hi podran participar aquells països o regions en les quals s’ha editat el joc en la seva llengua oficial presentant un únic equip. Els jugadors d’aquests equips hauràn de tenir o crear un perfil a la plataforma on-line www.boardgamearena.com, lloc on es durà a terme la competició.

Des de Carcassonne.cat volem que en aquest campionat hi participin la quantitat més gran possible d’equips, per aquest motiu contactarem amb jugadors i jugadores internacionals. Al mateix temps, deixem el nostre mail de contacte per a aquells equips a qui no puguem arribar i també vulguin participar en el campionat: carcassonnecat@gmail.com

El campionat es dividirà en dues fases. A la primera es faran grups amb diferents equips, on tots ells jugaran entre si. A la segona, es jugaran les semifinals i finals entre els millors equips de cada grup. La quantitat de rondes dependrà de si es fan 2 o més grups.

Tots els detalls de la competició els trobareu a la secció Rules del web en català, castellà i anglès.

English

In recent weeks, different Catalan players have had the opportunity to play online against a team of the best Japanese players in Carcassonne. The experience has been so enriching that Carcassonne.cat has thought of encouraging this type of confrontation that began the Japanese team a few months ago.

And what better way to do it than in a global format and online, given the current context generated by Covid 19. Thus, although the individual world championship held every year in Essen has been canceled , we are in a good time to launch a new game mode that in the future can become a classic and official event, the World Team Carcassonne Online Championship.

In this first edition of the World Team Carcassonne Online Championship will be able to participate those countries or regions in which the game has been published in its official language presenting a single team. Players of these teams must have or create a profile on the online platform www.boardgamearena.com, where the competition will take place.

From Carcassonne.cat we want the largest possible number of teams to participate in this championship, for this reason we will contact international players. At the same time, we leave our contact email for those teams that we can not reach and also want to participate in the championship: carcassonnecat@gmail.com.

The championship will be divided into two phases. In the first there will be groups with different teams, where they will all play with each other. In the second, the semifinals and finals will be played between the best teams in each group. The number of rounds will depend on whether 2 or more groups are made.

Full details of the competition can be found under the “rules” sub-section of the “World Team Championship” section.

Español

Durante las últimas semanas diferentes jugadores catalanes han tenido la posibilidad de jugar online contra un equipo de los mejores jugadores japoneses de Carcassonne. La experiencia ha sido tan enriquecedora que desde Carcassonne.cat queremos fomentar este tipo de enfrentamientos que comenzó a hacer el combinado japonés hace algunos meses.

Y qué mejor manera de hacerlo que en formato mundial y de manera online, dado el actual contexto generado por Covid 19. Así, aunque se ha cancelado el mundial individual que se celebra cada año en Essen, nos encontramos en un buen momento para poner en marcha una nueva modalidad de juego que un futuro puede convertirse en una cita también clásica y oficial, el World Team Carcassonne Online Championship.

En esta primera edición del World Team Carcassonne Online Championship podrán participar aquellos países o regiones en las que se ha editado el juego en su lengua oficial presentando un único equipo. Los jugadores de estos equipos deberán tener o crear un perfil en la plataforma online www.boardgamearena.com, lugar donde se llevará a cabo la competición.

Desde Carcassonne.cat queremos que en este campeonato participen la mayor cantidad posible de equipos, de ahí que contactaremos con jugadores y jugadoras internacionales. Al mismo tiempo, dejamos nuestro mail de contacto para aquellos equipos a los que no podamos llegar y también quieran participar en el campeonato: carcassonnecat@gmail.com.

El campeonato se dividirá en dos fases. En la primera se harán grupos con diferentes equipos, donde todos jugarán entre sí. En la segunda, se jugarán las semifinales y finales entre los mejores equipos de cada grupo. La cantidad de rondas dependerá de si se hacen 2 o más grupos.

Todos los detalles de la competición los encontraréis en la sección Rules del web, en catalán, castellano e inglés.

Deixa un comentari