The list of groups involved with the second edition of the WTCOC continues to grow.

We are very happy to welcome the colleagues of Carcassonne México, a group that after a year since its inception is trying to give strength to the scene of their country. In addition to being co-organizers of the ongoing Carcassonne America Cup with Carcassonne Brazil.

The addition of Carcassonne Mexico into the WTCOC team will focus on two aspects:

  • Draw of groups
  • Arbitration

In this way, Carcassonne Mexico, Carcassonne Brazil and Carcassonne.cat will work to jointly develop these aspects of the championship.

We are also taking this opportunity to announce that we have been informed about a qualifying tournament for the Belgian team!

Finally, we would like to remind everyone who wants to participate in the WTCOC 2021, that if you have any questions regarding the registration process or any other aspect related to the championship, you can write to us at carcassonnecat@gmail.com.

Avui us volem comunicar que la llista de col·lectius implicats d’una manera o l’altra amb la segona edició del WTCOC segueix creixent.

Estem molt contents de donar la benvinguda als companys de Carcassonne Mèxic, un col·lectiu que amb un any de vida a l’esquena intenta donar força a l’escena del seu país; a banda de ser coorganitzadors, juntament amb Carcassonne Brasil, de la Copa Amèrica de Carcassonne que s’està duent a terme durant aquests dies.

La incorporació de Carcassonne Mèxic a l’equip de col·laboradors del WTCOC se centrarà principalment en dos aspectes:

  • Sorteig de grups
  • Arbitratge de situacions que ho requereixen

D’aquesta manera, components de Carcassonne Mèxic, Carcassonne Brazil i Carcassonne.cat treballaran per desenvolupar de manera conjunta aquests aspectes del campionat .

Aprofitar l’avinentesa per anunciar que avui hem estat informats que també s’està fent un torneig classificatori a Bèlgica per triar els components del seu equip que si tot va bé debutarà a la competició.

Finalment, recordar a tothom que vulgui participar en el WTCOC 2021, que si té algun dubte respecte al procés d’inscripció o qualsevol altre aspecte relacionat amb el campionat, ens pot escriure a carcassonnecat@gmail.com.