Carcassonne és un popular joc de taula format per llosetes on cada partida es va formant un escenari diferent en funció de la col·locació d’aquestes.

Al posar la fitxa es pot reclamar ,si escau, amb un seguidor propi anomenat Meeple.

Quan es tanquen construccions durant la partida es puntuen (castells que dupliquen el valor, camins o monestirs) i inmediatament es recupera el meeple. Al final tot el que no s’ha tancat es comptabilitza també.

El jugador amb més punts és el guanyador.